Wersja EdukacyjnaNon - Profit

 

Wersja Edukacyjna Zoomify

Wersje edukacyjne przeznaczone są dla instytucji edukacyjnych oraz pracowników tych instytucji, uczniów, a także studentów wszystkich rodzajów uczelni. Prezentowane w tym dziale oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie w celach edukacyjno - dydaktycznych i zgodnie z ograniczeniami licencyjnymi, nie może być wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej.

Wersje produktów firmy Zoomify dla uczniów i nauczycieli są dostępne dla następujących osób:

  • Studenci — studenci szkół wyższych, zdefiniowanych jako publiczne lub prywatne uniwersytety albo inne uczelnie wyższe (w tym wyższe szkoły społeczne, młodzieżowe i zawodowe), które są akredytowane i wymagają odpowiednika co najmniej dwóch lat nauki w pełnym wymiarze czasu do przyznania stopnia naukowego
  • Uczniowie szkół podstawowych i średnich — uczniowie akredytowanych szkół podstawowych lub średnich publicznych lub prywatnych nauczających w pełnym wymiarze czasu
  • Wykładowcy i inni pracownicy instytucji edukacyjnych — nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w akredytowanej instytucji edukacyjnej, takiej jak szkoła podstawowa lub średnia albo uniwersytet lub inna szkoła wyższa (również prywatna)
Zoomify.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.